Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

E16 Eggemoen - Olum i NTP

Pressemelding om Nasjonal Transportplan (NTP)

I en felles pressemelding signert av de tre ordførerne i Ringeriksregionen heter det at:

Nasjonal Transportplan ble lagt fram 5.april og for Ringeriksregionen var dette en dag hvor vi kunne glede oss over at E16 Eggemoen – Olum nå ligger inne i første 6-årsperiode 2018-23 med planlagt oppstart tidlig i perioden.

Det samme gjelder ny E16 Bjørum -Skaret med byggestart i 2018 og ferdigstillelse i 2022.

MEN Ringeriksregionens store bekymring knyttet til Ringeriksbanen/E16 ble bekreftet. Det som nå foreligger betyr at realiseringen av Ringeriksbanen/E16 skyves ytterligere ut i tid. Dette er uakseptabelt og meget skuffende.

Bekreftet byggestart 2019

I vår tid har Stortinget forutsatt byggestart for Ringeriksbanen i 2018, senere forskjøvet til 2019 som et fellesprosjekt for bane og vei. Byggestart i 2019 ble bekreftet av statsministeren og partilederne for Frp, KrF og V i 2015, og statsråd Solvik-Olsen uttalte i Stortinget uten forbehold den 13. april 2016: «I 2019 går spaden i jorda, i 2024 skal den stå ferdig».

Ligger foran tidsplan

Ifølge lederen for fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 Morten Klokkersveen «ligger de foran tidsplanen for reguleringsplanleggingen, og det vil være fullt mulig å starte arbeidet i marken i 2019».Det eneste som kan forhindre dette er statens egen beslutningsevne og interne prosedyre-regler. Siden dette helt ut er en statlig planprosess, er framdriften således et rent politisk ansvar.

Når departementet nå foreslår avsatt 6,8 mkr for hele første seksårsperiode, må det forstås slik at prosjektet neppe blir igangsatt før i perioden 2022-23, jf at det heller ikke er avsatt statlige midler til veien før i siste seksårsperiode. Vi kan dessverre ikke se dette annerledes enn at usikkerheten om framdriften er økt betraktelig.

Kommuner og næringsliv har lagt til rette

Ringeriksregionen har uttalt stor tilfredshet med Regjeringens initiativ når det gjelder fellesprosjektet Ringeriksbanen/ny E16 og har hatt full tillit til framdriftsplanen som Stortinget og Regjeringen har lagt til grunn. Kommunene og samfunnet samt arbeids- og næringsliv har innrettet sin planlegging, aktivitet og investeringer i tillit til denne og for å unngå forsinkelser har vi gitt full støtte til en ren statlig planprosess.

Store konsekvenser

Dersom Staten nå svikter på oppløpet, vil det helt klart ha store negative konsekvenser for investeringsviljen på sikt. - Utsettelser og usikkerhet rundt prosjektet er ødeleggende for den regionale utviklingen. Store områder båndlegges, og regional planlegging gjøres vanskeligere.

Vi kan ikke akseptere den forsterkede usikkerhet om framdriften som denne NTP medfører. Vi forventer derfor at Stortinget i sin behandling av NTP opprettholder forutsetningen om tidligst mulig byggestart i første 4-årsperiode.