Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Detaljregulering Kongehaugen - offentlig ettersyn

Jevnaker kommunestyre vedtok i sak 61/17 den 31.08.2017 å legge forslag til PLAN 65 Detaljregulering Kongehaugen ut til offentlig ettersyn.

Planen sendes til regionale myndigheter, lokale høringsparter, berørte grunneiere og rettighetshavere, samt berørte parter og gjenboere. Med planforslaget følger også forslag til utbyggingsavtale og vedlegg til denne. 

Høringsfristen er satt til 21. november 2017.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 jevnaker.

Uttalelsene skal merkes med PLAN 65. 

Spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til

Sigri Rosø Pladsen, arealplanlegger, e-post: sigri.roso.pladsen@jevnaker.kommune.no 

Dokumenter

Forslag til utbyggingsavtale

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Planskjema

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Rapport trafikksikkerhet

Rapport kulturminneregistrering

Vedlegg til utbyggingsavtale

Varsel om oppstart