Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Bidra i klimaspørsmål

Er du opptatt av energi- og klimaspørsmål? Kom med dine innspill!

Jevnaker kommune skal i samarbeid med Gran og Lunner kommuner utarbeide en felles regional plan for energi og klima. I den forbindelse inviterer vi til temamøter hvor vi ønsker å få innspill på hvordan hadelandsregionen kan bidra til handling, nødvendig klimareduksjon og tilrettelegge for god regional utvikling.

Alle er velkomne til å delta. Det vil bli foredrag, gruppesamtaler og enkel bevertning. Påmelding til klimapådriver Kristin Molstad, e-post kristin.molstad@gran.kommune.no eller tlf. 45 48 68 70

Temamøter

Her er oversikt over de ulike temamøtene som gjennomføres utover vinteren/våren:

Workshop I:
Arealbruk & Transport
Onsdag 1. februar kl. 18-21, Auditoriet, Hadeland vdg skole

Workshop II:
Bygg, energi & offentlige anskaffelser
Tirsdag 21.februar kl. 18-21, Jevnaker samfunnshus

Workshop III:
Næringsliv & verdiskaping
Onsdag 8.mars kl. 18-21, Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

Workshop IV:
Jordbruk & Skogbruk
Onsdag 29.mars kl. 18-21, Lunner rådhus

Workshop V:
Husholdninger (forbruk, avfall, formidling, adferd)
Onsdag 19.april kl. 18-21, Harestua Arena

En informasjonsbrosjyre går ut til alle husstander i Jevnaker i månedsskiftet januar/februar.