Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Barn og unges kommunestyre

Innspill mot en mobbefri skole

Mobbing og leksefri skole var blant temaene som ble diskutert når barn og unges kommunestyre møttes i kommunestyresalen mandag. Elevrådsrepresentanter fra Toso skole, Bergerbakken skole og Jevnaker ungdomsskole kom med sine innspill til hvordan man kan jobbe mot en mobbefri skole.

 

Vi må respektere at vi er forskjellige

På spørsmålet om hva som skal til for å få en mobbefri skole kom det mange gode og reflekterte svar fra elevene. «Vi må respektere at vi er forskjellige» og «vi må ta med de som går alene» var svar som ble lest opp fra talertronen. Flere synlige lærere i friminuttene var også et forslag som ble nevnt for å bekjempe mobbing.

 

Læringsmiljøprosektet

Fokus på en mobbefri skole er et viktig tema for Jevnaker kommune. Skolefaglig rådgiver Hans Olav Rørvik forteller at kommunen er med i et læringsmiljøprosjekt hvor lærere og barnehager i Jevnaker kommune jobber med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Skolene og barnehagene har også veiledere som kommer ut til kommunen for å bistå i arbeidet.

- Læringsmiljøprosjektet kan vise til nedgang i mobbing på skoler som har deltatt i dette prosjektet, sier Rørvik og viser til en sluttrapport som utdanningsdirektoratet har laget.

- Men vi har likevel en jobb å gjøre. Bekjempelse av mobbing er noe vi også må jobbe med flere steder enn bare på skolen. Mobbing må snakkes om hjemme, på fotballtrening og i andre sosiale settinger, sier Rørvik.

Læringsmiljøprosjektet varer fram til 2020 og målet er at kunnskapen og kompetansen vi opparbeider oss skal implementeres inn i arbeidshverdagen vår. Med dette prosjektet ønsker vi å utvikle et positivt læringsmiljø både i skolen og barnehagen.