Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Møte i Barn og unges kommunestyre

Onsdag 11. april er det møte i Barn og unges kommunestyre. Møtet starter kl 10:30 og holdes i Kommunestyresalen, Samfunnshuset.

Sakliste:
Sak 1: Velkommen og hilsen v/ordfører Lars Magnussen
Sak 2: Arbeid mot mobbing og for økt trivsel. En representant fra hvert elevråd redegjør for hva hver enkelt og skolen gjør når mobbing oppdages.
Sak 3: Fordeling av midler (bevilges av kommunestyret)
Sak 4: Fordeling av midler bevilget av Lions