Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Barn og unges kommunestyre: Mer penger i potten, takk

Barn og unges kommunestyre (BUK) i Jevnaker ble enige om fordelingen. Men neste år ønsker de seg en større pott å fordele.

25.000 kroner er fordelt til trivselsskapende tiltak ved skolene i Jevnaker. Det gikk greit i forhandlingene mellom seks representanter fra hver skole, etter at de fikk med seg noen møtetriks på veien: 

– Begynner det å «koke», er det om å gjøre å roe litt ned. Lykke til med forhandlingene, sa ordfører Lars Magnussen.

Se bilder fra BUK på Flickr

Årets pott er fordelt slik: 5.000 kroner til Bergerbakken skole, 6.000 til Toso skole, 6.500 til mellomtrinn ved Jevnaker skole, og 7.500 til ungdomstrinn ved Jevnaker skole.

Stått stille i 10 år

Beløpet til trivselstiltak ved skolene har vært uendret i mer enn 10 år. Barn og unges kommunestyre (BUK) gikk derfor inn for å be det voksne kommunestyret om å øke potten. Dette blir tatt opp når budsjett for 2018 skal behandles, så gjenstår det å se hvordan voksen-politikerne håndterer det.

BUK ber om en beskjeden økning opp til 30.000 kroner. 

Elevene kom også med andre forslag som er relevante for skolenes drift, som vil bli brakt videre via andre kanaler. 

Innsats mot mobbing

Nulltoleranse mot mobbing har stått på dagsorden i BUK i flere år, og innsatsen fortsetter. Alle elevrådene fortsetter det aktive arbeidet, med målsetting om at mobbing ikke finner sted.

Demokrati-opplæring

Lærer Signe von Streng forklarte hvordan kommunestyret fungerer, og understreket at det er viktig demokrati-opplæring å delta i BUK: – Kanskje blir noen av dere inspirert til å delta i samfunnsutvikling og utformingen av lokalsamfunnet framover. 

Ordfører Lars Magnussen fortalte hva vervet hans innebærer, og presenterte kommunevåpen og ordførerkjede. I kjedet er det symboler blant annet for jakt/fiske, sang/musikk, idrettsliv, dampskip og tømmerfløting:

– Kjedet har stor symbolsk verdi. Det kobler sammen vår fortid, nåtid og framtid. Jeg er bestandig veldig stolt av å gå med det, fortalte Jevnakers svært historieinteressert ordfører, som fikk spontan applaus fra kommunestyret etter demokrati- og historietimen.