Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Visjon: ingen drepte eller skadde

Jevnaker kommune er utnevnt til Trafikksikker kommune.  

I korte trekk går dette ut på at kommunen har innarbeidet rutiner som sikrer målrettet og systematisk innsats for trafikksikkerhet.

Trygg trafikk har utarbeidet kriterier og retningslinjer som må oppfylles for å kalle seg Trafikksikker kommune. 

Mer informasjon hos Trygg Trafikk

Kommunen må også ha en vedtatt en trafikksikkerhetsplan som skal rulleres jevnlig. Arbeidet forankres i den politiske og administrative ledelse, og alle deler av organisasjonen blir berørt. For Jevnakers del er dette arbeidet gjennomført, for å bli godkjent som Trafikksikker kommune. Dette ble markert under fylkestingets møte 29. september 2015, der Jevnaker er en av 12 opplandskommuner som nå er godkjent.

Nullvisjon -  ingen drepte eller skadde

Å bli godkjent som Trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker. Godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst, og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Det handler om å jobbe systematisk og helhetlig med trafikksikkerhet i hele kommunen for å forebygge trafikkulykker.

Jevnaker kommune har en nullvisjon om ingen drepte eller skadde i trafikken. For å få til det må det jobbes med holdninger, det må informeres, planlegges, gjøres fysiske tiltak, øke kunnskapen, og arbeidet må forankres i hele kommunen. Arbeidet med trafikksikkerhet er en del av den daglige driften.

Johnny Heen og ordfører Hilde Brørby Fivelsdal med godkjenningsbeviset for Trafikksikker kommune.Johnny Heen og ordfører Hilde Brørby Fivelsdal med godkjenningsbeviset for Trafikksikker kommune.

Fortsetter innsatsen framover

Neste del av prosjektet går ut på å ta i bruk de virkemidler som allerede er utarbeidet, og kommunen har derfor inngått en ny toårig avtale med partene. Det er Oppland fylkeskommune, Trygg trafikk, og Statens vegvesen som samarbeider med kommunene om trafikksikkerhet. 

Vil du vite mer om Trafikksikker kommune i Jevnaker, ta kontakt med Johnny Heen, Plan og samfunn. E-post