Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Varsler økt behov for dagsenter

Helse og omsorg varsler at det blir behov for økt kapasitet ved dagsenter. Det gjelder både ordinære plasser og plasser for demente. Saken skal opp i kommunestyret 21. juni 2016.

Se saksdokumentene til kommunestyret 21. juni

Dagsenterplasser må sees i sammenheng med LEON-prinsippet (Laveste Effektive Omsorgsnivå) og som en sentral del av omsorgstrappen – som betegner at tjenestetilbudet strekker seg fra et lite hjelpebehov (første trappetrinn) og til et omfattende hjelpebehov (øverste trinn).

Dagsentertilbud, i kombinasjon med hjemmetjenester, er ofte avgjørende for at brukere kan klare seg hjemme. Videre kan det være avgjørende for at pårørende orker å stå i omsorgsoppgavene over tid, heter det i saksutredningen. 

Kapasiteten er sprengt

Det er i dag fullt på begge dagsentrene i Jevnaker. Det er sjelden noen får avslag, men det hender relativt ofte at det tilbys færre dager enn det søkes om og enn det som hadde vært gunstig, går det fram av saken.

Det er per i dag ingen venteliste. De fleste brukerne er fra 80 år og oppover, med unntak av noen få under 80 på dagsenter for demente.

Det er ikke mulig med fysisk utvidelse ved de eksisterende dagsentrene.

Dagsenter for demente varsles lovpålagt fra 2020.