Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Valg over en eller to dager

I statsråd 22. april 2016 ble valgdagen for stortingsvalget i 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017. Kommunestyret kan velge om det også skal holdes valg søndag 10. september 2017.

Hittil har både stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg vært gjennomført over to dager i Jevnaker. Det vurderes nå om Jevnaker skal gå over til én-dags valg, som mange andre kommuner, og saken kommer opp i kommunestyret 21. juni.

Hvis kommunestyret går inn for dette, vil det skje fra neste stortingsvalg i 2017. Dette begrunnes med at deltakelsen i stortingsvalg pleier å være stabilt høyere enn ved kommunestyrevalget; i Jevnaker 1983-2013 har oppslutningen ligget mellom 77,0 % og 80,8 %.

Mulighetene for å avgi stemme er mye større nå enn for noen år siden ved at det er mye enklere å avgi forhåndsstemme. Fra 1. juli er det anledning til tidligstemming og fra 10. august starter vanlig forhåndsstemming. Jevnaker kommune tilrettelegger også med utvidet åpningstid for forhåndsstemming siste uke før valget, samt forhåndsstemming på lørdager.

Kommunen gjennomfører også ambulerende valg ved kommunens institusjoner.

Ved folkeavstemningen om kommunereformen 30. mai 2016 ble avstemningen foretatt over kun én dag. Gjennomføringen gikk greit ved at det var lagt opp til å håndtere større kapasitet denne dagen enn en normal valgdag tidligere. Disse erfaringene vil i så fall bli hensyntatt ved avviklingen av stortingsvalget.