Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Utvidelse av plangrense - reguleringsplan for Kistefoss

I arbeidet med planforslaget har en kommet frem til at det er behov for å utvide planområdet i skråningen mellom Randsfjorden og Eggemoen.

På vegne av Stiftelsen Kistefos-Museet varsler derfor COWI AS at plangrensen for detaljreguleringsplan for Kistefoss utvides. Planutvidelsen er markert med grønn skravur på kartet. 

Kart over planområdet ved Kistefoss

Frist 20. mai

Merknader som gjelder utvidelsen sendes skriftlig innen 20.05.16 til:

COWI AS v/Heidi Bergom
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss

E-post: hebe@cowi.no