Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Uttalelse: Arbeidsmiljøet ved JORS

Uttalelse fra rådmannen etter avisoppslag i Ringerikes Blad og Avisen Hadeland:

Jevnaker kommune har vært kjent med at det har vært drevet en kampanje for å få fram et avisoppslag om enkeltansattes holdning til sine ledere på JORS (Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter).

I den forbindelse har vi som arbeidsgiver ønsket å få tilbakemeldinger fra våre ansatte og deres tillitsvalgte. Dette ble gjort i slutten av forrige uke. Det ble avholdt et personalmøte med de ansatte som var på jobb torsdag den 1. september. Blant de ansatte var det en klar tilbakemelding om at de ikke støttet de påstandene som var fremkommet. Flere av de ansatte skal også ha gitt uttrykk for dette, både til de som ville fronte saken og til Ringerikes Blads nyhetsredaktør Øyvind Lien.

Samme dag ble det avholdt et møte med de hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Sykepleierforbundet og FO (Fellesorganisasjonen) om samme tema. De hovedtillitsvalgte kjente ikke til at det skulle være hold i påstandene som var fremsatt mot en av kommunens virksomhetsledere, med unntak av en sak som er gått til rettsmekling.

Det er beklagelig at de ansatte som har stått fram i saken opplever situasjonen slik den er framsatt, men Jevnaker kommune mener dette ikke er representativt på hvordan det store flertallet opplever sin hverdag ved JORS.

Jevnaker kommune jobber tett med de ansattes tillitsvalgte i sitt daglige arbeid og vil betegne dette som konstruktivt og godt. Vi setter pris på de gode tilbakemeldingene som blir gitt av de ansatte på JORS og deres nødvendige bidrag for et fortsatt godt arbeidsmiljø.Vi viser også til brev som de hovedtillitsvalgte har sendt ut til sine medlemmer og ledere i Jevnaker kommune.

Uttalelse fra hovedtillitsvalgte i Jevnaker kommune