Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Trafikk på dagsorden

Mathilde Nerby-Stokk (midten) flankert av Kristine Marie Sørslett, t.v. og Agnes Midtlie.Ordfører for anledningen, Mathilde Nerby-Stokk (midten) flankert av Kristine Marie Sørslett, t.v. og Agnes Midtlie.

Barn og unges kommunestyre ble enige, både om fordeling av penger, og hvordan de kan jobbe med trafikksikkerhet. Nå går trafikk-innspillene videre til Nasjonal transportplan.

Barnas transportplan

Samferdselsministeren ønsker innspill til «Barnas transportplan». - Barn og unge er både dagens og framtidas trafikanter. De skal ferdes trygt både på vei til skole, barnehage og fritidsaktiviteter, som passasjerer, som syklister og som fotgjengere i trafikken.

-Når vi om et år legger fram ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029, vil vi derfor gi en egen og tydelig omtale av barn og unge i trafikken, i form av en egen Barnas transportplan. I denne forbindelse ønsker vi innspill fra barn og unge over hele landet, heter det. Innspillene fra barn og unge skal være et eget kapittel i NTP. På nett hos Samferdselsdepartementet finnes mer informasjon.

Ubehagelig og utrygt

-De fleste av oss går til og fra skolen hver dag. Det er trangt, mange biler, føles ubehagelig, uoversiktlig og utrygt. Folk kjører også veldig fort, rapporterte elevene fra mellomtrinnet ved Jevnaker skole.

-Fra JORS og opp til skolen er det altfor dårlig belysning, helt mørkt om vinteren og veldig trangt, meldte også elever fra ungdomstrinnet ved Jevnaker skole.

Elevene fra Toso skole er glade for at det er kommet gangvei ved Prestmoen, men savner fotgjengerovergang i området.

Ved Toso skole er det ofte veldig glatt om vinteren, mange faller, blir våte og må gå med fuktige klær ut over skoledagen. – Kan vi få strødd bedre, er bønnen fra elevene. De ønsker seg også sitteplasser til alle på skolebussen.

Voksne respekterer ikke skilting

-Foreldre og andre parkerer på ansatteparkeringen hos oss, slik at det nesten alltid er fullt. Det blir parkeringskaos, var hjertesukk fra elever ved Bergerbakken skole.

Samme budskap har elever ved Toso. P-plassen for buss og taxi er ofte full, fordi andre parkerer der:

-Det er satt opp skilt, men de voksne følger det ikke.

Fordeling av pengepotten

Barn og unges kommunestyre i Jevnaker har 25.000 kroner til disposisjon for året 2016. Det kom inn ønsker for 32.000 kroner, men etter forhandlinger er fordelingen:

Toso skole kr 7.000
Ønsker er: sandvolleyballbane for hele skolen og spader/bøtter for de yngste.

Bergerbakken skole kr 6.000
Ønsker er: innkjøp av nye leker, blant annet til badminton og slåball.

Jevnaker skole, mellomtrinn, kr. 6.000
Ønsker er: sykkelstativ for å sikre mot skader og tyverier, og bedre ventilasjon i garderobe.

Jevnaker skole, ungdomstrinn, kr. 6.000
Ønsker er: sykkelskur trenger oppussing, ønsker seg benker i gangene, og oppgradering av pulter/stoler.