Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Suksess med jobbspesialist

Therese Alm og Atle Lyhmann
-Det å få en deltaker ut av trygdesystemet og inn i arbeidslivet er stort, sier Therese Alm og Atle Lyhmann. Foto: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Jevnaker er tidlig ute med satsing på IPS, individuell jobbstøtte, og kommunens satsing blir lagt merke til i landssammenheng.

Jevnaker kommune har rett og slett ansatt en egen jobbspesialist, Atle Lyhmann. Han er intervjuet i en artikkel hos Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - Napha: 

-Deltakerens ønske er styrende for hvordan vi jobber, forteller jobbspesialisten.

Skreddersøm kaller han måten å arbeide på. Det tette samarbeidet mellom veileder og deltaker får frem styrken, kompetansen og interessene til deltakerne. Det å bli tatt på alvor fører også til håp, optimisme og motivasjon til å finne drømmejobben.

Ordinære jobber

Helt sentralt i IPS er at deltakerne skal få en ordinær jobb med lik lønn og vilkår som de andre i bedriften. Det dreier seg kun om å skaffe ordinære jobber, ikke praksisplasser.

-Det at noen har hatt, eller har, utfordringer, betyr ikke at man ikke har ressurser som er verdifulle i jobbsammenheng.  Arbeidsgivere er alltid interessert i folk som kan tilføre bedriften noe, sier Lyhmann. 

Åtte prinsipper

1: Målet er ordinært, lønnet arbeid
2: Deltakelse  på bakgrunn av deltakerens eget ønske
3: Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
4: Jobbsøking skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter
5: Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
6: Jobbsøking starter med én gang, og senest etter en måned
7: Systematisk jobbutvikling
8: Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver

Les hele artikkelen hos Napha - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 

Mer informasjon 

Jevnaker kommune kom med i Hadelands IPS-samarbeid i 2014. De som holder i satsingen er avdelingsleder  ved Tilrettelagte tjenester/Helse og omsorg i Jevnaker kommune, Therese Alm, og jobbspesialist Atle Lyhmann. 

Vil du ha kontakt med Atle Lyhmann, ring eller send melding til jobbspesialisten på tlf. 48 23 93 28