Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Skoleskyss for videregående-elever

Alle elever i videregående skole som trenger skoleskyss, må søke i MinSkyss for hvert skoleår. Dette gjelder både elever som har skyss i dag, som skal fortsette som elever neste år, og elever som går på 10. trinn i grunnskolen som skal begynne på videregående skole. Det gjelder for elever med ordinær skyss, skyss ved spesielle behov, skyss ved delt bopel, skyss til holdeplass og midlertidig skyss.

Alle elever som har søkt plass i videregående skole i Oppland vil få en SMS fra Opplandstrafikk med en påminnelse om å søke skoleskyss via MinSkyss.

MinSkyss   

Alle søknader om skoleskyss for elever i videregående skole må legges inn i MinSkyss. Dette er en nettbasert løsning. Her skal elevene opprette "sin side" og søke om skoleskyss: minskyss.opplandstrafikk.no

All informasjon om elev må man selv følge med på i MinSkyss på "sin side". Her får elevene svar på om de får skyss og hvilken type skyss de får innvilget.

Mer informasjon om skoleskyssen for elever i videregående skole, samt brukerveiledning for MinSkyss, finnes på:  www.opplandstrafikk.no

Er det spørsmål om MinSkyss: send e-post til: skoleskyss@oppland.org