Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Reformen: 15-4 imot storkommune

Kommunestyret i Jevnaker ønsker ikke storkommune sammen med Ringerike og Hole. I møtet 21. juni 2016 ble det 15 stemmer imot, fire for.

Det var Fremskrittspartiets to representanter i kommunestyret, samt to Høyre-representanter som ønsket å gå sammen med Ringerike og Hole fra år 2020. Den tredje Høyre-representanten, Hans Borch, stemte nei, på samme måte som SV, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne.

Vedtaket som flertallet samlet seg om, lyder slik:

  • Jevnaker kommune fortsetter som egen kommune.
  • Fylkesmannen underrettes om vedtaket.
  • Utredningsarbeid som er gjennomført skal brukes positivt i framtidig utviklingsarbeid for å styrke Jevnaker som egen kommune.
  • Jevnaker kommune stiller seg positiv til å videreutvikle et interkommunalt samarbeid med kommunene Gran, Hole, Lunner og Ringerike.