Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Navnesak ute på høring

Kommunestyret vedtok 16.10.2014 navn og skrivemåte på en rekke stedsnavn i Jevnaker kommune. Blant annet ble Kniptjern/Kniptjenn vedtatt som stavemåte.

Statens Kartverk har reist navnesak om at skrivemåten skal endres til Knipetjern/Knipetjenn.

Frist for å avgi høringsuttalelse til Statens kartverks endringer settes til 1. februar 2017.