Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Nær 40 sommerjobber

Gruppebide ute f.v. Jane Roen, Kari Hoel, Nina R. Olimb, Astrid Westby, Øyvind Norstrøm, Terje Kvello og Katrine Haug Knutsen.TAR IMOT UNGE KOLLEGER: De er klare for å imot 39 ungdommer som sommer-kolleger, f.v. Jane Roen, Kari Hoel, Nina R. Olimb, Astrid Westby, Øyvind Norstrøm, Terje Kvello og Katrine Haug Knutsen.

I år klarer Jevnaker kommune å skape langt flere jobber enn tidligere for gruppen 15-18 år. I alt 39 unge mennesker tilbys jobb i sommer. Gladmeldingen gikk ut med digital post torsdag 2. juni.

I barnehage, SFO og Aktiv sommer

Helt nytt i 2016 er at unge tilbys jobb også i barnehage, SFO og aktiv sommer. –Dette gir god synergi-effekt. Sommerjobbene setter oss i stand til å yte et større og bredere tilbud for flere deltakere, som igjen gjør at flere ungdommer kan tilbys sommerjobb, sier Katrine Haug Knutsen, SFO-leder, og Øyvind Norstrøm, kulturleder.

Den populære ordningen med trivselsverter på sykehjemmet fortsetter, og rekrutteringen er nå i samme system som de øvrige sommerjobbene.

Trene på å søke jobb

Det er slutt på loddtrekning, slik det var ordnet i Jevnaker kommune tidligere. Tankegangen nå er at ungdommene skal få verdifull jobbsøker-erfaring, og at prosessen derfor skal ligne mest mulig på en ordinær søkeprosess.

Ungdommene har vært til jobb-intervjuer, hvor noen er intervjuet separat, andre i gruppeintervju. Det er også laget stillingsinstruks for de forskjellige jobbene.

Fire typer jobber

Det er disse fire jobbene som er lyst ut 

  • Trivselsvert på JORS
  • Sommervikar i barnehage
  • Medarbeider i Aktiv sommer og SFO
  • Sommervikar Eiendomsdrift & Renhold

I utlysingen står det i klartekst at det ikke er lov å bruke mobiltelefon i arbeidstiden.

Ellers er det beskrevet hvilke personlige egenskaper og interessefelt som ønskes til de ulike stillingene, for eksempel for å jobbe i barnehage:

-Du liker å bli ledet av andre medarbeidere.

-Du liker å gi omsorg og tilsyn med barn (å holde rede på, bli sett, få hjelp, får trøst, få lov til ting under oppsyn og veiledning, bli sett).

-Du liker å delta i barns lek, egenstyrte aktiviteter, styrte aktiviteter innen idrett, kunst- og håndverk og kulturelle aktiviteter.

-Du liker å utføre hverdagslæring og daglige gjøremål i en barnegruppe (legge til rette for sammen med barna et godt måltid, av- og påkledning, ta vare på eiendeler)-

-Du liker å veilede barn i sosial læring (ha respekt, sette grenser, la elevene oppleve mestring, være synlig)

-Du er en god rollemodell.