Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nær 40 sommerjobber

Gruppebide ute f.v. Jane Roen, Kari Hoel, Nina R. Olimb, Astrid Westby, Øyvind Norstrøm, Terje Kvello og Katrine Haug Knutsen.TAR IMOT UNGE KOLLEGER: De er klare for å imot 39 ungdommer som sommer-kolleger, f.v. Jane Roen, Kari Hoel, Nina R. Olimb, Astrid Westby, Øyvind Norstrøm, Terje Kvello og Katrine Haug Knutsen.

I år klarer Jevnaker kommune å skape langt flere jobber enn tidligere for gruppen 15-18 år. I alt 39 unge mennesker tilbys jobb i sommer. Gladmeldingen gikk ut med digital post torsdag 2. juni.

I barnehage, SFO og Aktiv sommer

Helt nytt i 2016 er at unge tilbys jobb også i barnehage, SFO og aktiv sommer. –Dette gir god synergi-effekt. Sommerjobbene setter oss i stand til å yte et større og bredere tilbud for flere deltakere, som igjen gjør at flere ungdommer kan tilbys sommerjobb, sier Katrine Haug Knutsen, SFO-leder, og Øyvind Norstrøm, kulturleder.

Den populære ordningen med trivselsverter på sykehjemmet fortsetter, og rekrutteringen er nå i samme system som de øvrige sommerjobbene.

Trene på å søke jobb

Det er slutt på loddtrekning, slik det var ordnet i Jevnaker kommune tidligere. Tankegangen nå er at ungdommene skal få verdifull jobbsøker-erfaring, og at prosessen derfor skal ligne mest mulig på en ordinær søkeprosess.

Ungdommene har vært til jobb-intervjuer, hvor noen er intervjuet separat, andre i gruppeintervju. Det er også laget stillingsinstruks for de forskjellige jobbene.

Fire typer jobber

Det er disse fire jobbene som er lyst ut 

  • Trivselsvert på JORS
  • Sommervikar i barnehage
  • Medarbeider i Aktiv sommer og SFO
  • Sommervikar Eiendomsdrift & Renhold

I utlysingen står det i klartekst at det ikke er lov å bruke mobiltelefon i arbeidstiden.

Ellers er det beskrevet hvilke personlige egenskaper og interessefelt som ønskes til de ulike stillingene, for eksempel for å jobbe i barnehage:

-Du liker å bli ledet av andre medarbeidere.

-Du liker å gi omsorg og tilsyn med barn (å holde rede på, bli sett, få hjelp, får trøst, få lov til ting under oppsyn og veiledning, bli sett).

-Du liker å delta i barns lek, egenstyrte aktiviteter, styrte aktiviteter innen idrett, kunst- og håndverk og kulturelle aktiviteter.

-Du liker å utføre hverdagslæring og daglige gjøremål i en barnegruppe (legge til rette for sammen med barna et godt måltid, av- og påkledning, ta vare på eiendeler)-

-Du liker å veilede barn i sosial læring (ha respekt, sette grenser, la elevene oppleve mestring, være synlig)

-Du er en god rollemodell.