Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Meld deg på til eldredagen

1. oktober er FNs internasjonale eldredag. I Jevnaker markeres dagen 30. september kl 16 i idrettshallen.

Det er Eldrerådet i samarbeid med de tre pensjonistforeningene i Jevnaker som står bak arrangementet. Arrangementet gjennomføres for å vise respekt for de eldre, og som en påminnelse om at hensynet til eldre er en viktig faktor i utviklingen av vårt samfunn.

Program:
Åpning v/leder Arne Dahlen
Hilsen fra Jevnaker kommune
Velferdsteknologi i eldreomsorgen – Helse- og omsorg v/Kjetil Lynne
Bevertning/loddsalg
Underholdning v/Gutta på skauen
Loddtrekning
Avslutning – vel hjem

Alle eldre oppfordres til om å slutte opp om markeringene av FNs internasjonale eldredag!

Av hensyn til bevertningen, er det fint om du melder deg på til Servicetorget, Samfunnshuset, tlf 613 15 700 eller e-post Servicetorget@jevnaker.kommune.no innen 23. september. Velkommen til arrangementet!