Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Meget stor brannfare

Skogbrannindeksen viser meget stor skogbrannfare.

Brannsjefene i Ringerike og Jevnaker innfører forbud mot bålbrenning og bråtebrann i lavereliggende strøk.

I områder hvor det ligger snø på bakken eller hvor det er åpenbart at det ikke kan bli noen brann kan det gis tillatelse. 

Stor skogbrannfare - bålforbud