Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Lytt til Ringerike

Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner er med i et pilotprosjekt for bedre hørselsomsorg, og «Ringeriks-modellen» skal etter hvert ut i hele landet.

I tillegg til de tre kommunene i Ringeriksregionen er midtfylket i Buskerud og Hallingdalskommunene med i piloten, sammen med Hallingdal sjukestugu og Ringerike sykehus.

Cecilie P. Øyen, som er kommunalsjef Helse og omsorg i Jevnaker, er Ringeriksregionens representant inn i styringsgruppa for pilotprosjektet.

Økt kompetanse i kommunene

Jevnaker-kvinnen Berit Brørby har gått i bresjen for pilotprosjektet, som enkelt forklart betyr at kompetansen skal økes ute i kommunene slik at brukerne skal få bedre hjelp der de bor. En av de tre kommunene i Ringeriksregionen ligger an til å bli prøvekommune.

Aktuelle yrkesgrupper i kommunene som skal på kurs er helsesøstre, ansatte i barnehager og skolefritidsordninger, ansatte ved frisklivssentraler, og selvfølgelig helse- og omsorgsansatte, enten de jobber i sykehjem, i hjemmetjeneste eller i bofellesskap. Og Ringerike sykehus har rett og slett satt som mål at alle ansatte skal på kurs.

Sterkt behov hos mange

-Dessverre er det så mange som 700.000, og raskt økende opp mot en million mennesker i Norge, som har en eller annen form for hørselsvansker. De må få et bedre tilbud for å mestre sin hverdag, slik at de kan være deltakere i samfunnslivet på den måten de ønsker seg, mener Brørby, som er tidligere stortingsrepresentant for Ap og odelstingspresident. Hun har selv Menieres sykdom.

Anders Hegre, som er generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, peker på at Berit Brørby har lagt ned en formidabel innsats og tatt initiativ til over 100 møter. Det er godt å  ha en person med stort nettverk og stort engasjement med på laget.

- Hørselsomsorg er et tema som det er vanskelig å få satt på dagsorden, fordi det ofte oppfattes som udramatisk og det er usynlig, sier Hegre. Nå er interessen for moderne hørselsomsorg er vekket, og det er merkbart at folk i andre områder i Norge begynner å se - og lytte - til Ringerike.

Stort samarbeidsprosjekt

Pilotprosjektet er støttet fra Sparebankstiftelsen lokalt, som bidrar med 250.000 kroner, og Helsedirektoratet kommer med 1,1 millioner kroner.

Det er kompetansemiljøet hos HLF Briskeby rehabilitering som skal lose prosjektet i havn. I hørselsomsorgen i Norge er det unikt med et så stort prosjekt som knytter sammen primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, brukere og institusjoner.