Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Identitet gir ikke kommunal velferd

Rådmannens grunner til å anbefale at Jevnaker går sammen med Ringerike og Hole.

Min anbefaling er bygd på utredningene som mine ledere og et stort antall fagpersoner har utført, samt intensjonsplanen som er inngått mellom de tre kommunene. Denne er et godt fundament for det nye kommunestyret å arbeide ut fra.

De ansattes organisasjoner har deltatt underveis i hele prosessen og har ikke hatt noen innvendinger til konklusjonene eller til innholdet i intensjonsplanen.

Anbefaler ny kommune

Anbefalingen er at Jevnaker kommune går sammen med Ringerike og Hole kommuner fordi:

  • Jevnaker kommunes virksomhet er ikke bærekraftig framover på grunn av kommunens størrelse, manglende økonomisk grunnlag og små fagmiljøer.
  • Jevnakers innbyggere vil få dårligere tjenester i framtida om Jevnaker står alene enn ved å gå sammen med Ringerike og Hole.
  • De daglige tjenestene som barnehage, skole, eldreomsorg og kulturtilbudet til barn og unge skal fortsatt gis der du bor.
  • Jevnaker-identiteten blir ikke borte. Som innbygger får du i tillegg en samhørighet og felles identitet med resten av Ringeriks-regionen.
  • Det skal dannes en NY kommune bygd på det beste fra hver av kommunene. Det blir en gyllen mulighet til å utvikle oss til å bli en kommune i toppskiktet i landet.

Litt utfyllende om konklusjonene:

Fagmiljøer og kompetanse

Kommunene i regionen konkurrerer om den samme arbeidskraften, ikke minst om de gode hodene. Vi trenger alle sårt gode sykepleiere og spesialsykepleiere, helsesøstre, psykologer, spesialpedagoger, logopeder, ingeniører, IKT-spesialister, økonomer osv. Etter hvert blir det også hard kamp om å rekruttere lærere. Når disse kan velge og vrake i stillinger, velger de oftest et sted med kolleger som har samme fagkompetanse. Mindre kommuner kan ikke tilby dette. For innbyggerne er dette alvorlig, da de har krav på samme kvalitet på tjenestene som i andre kommuner.

Drift-utvikling

Jevnaker kommune er først og fremst en driftsorganisasjon. Vår størrelse og økonomi gjør at vi har liten kapasitet til utvikling og innovasjon; kort og godt hele tida å være på høyde med tidens krav. Det som er bra i dag vil ikke være godt nok i morgen.

Økonomiske konsekvenser

Stortinget har bestemt seg for å straffe de mindre kommunene i tettbygde strøk økonomisk. Jevnaker er en av disse kommunene. Nasjonal politikk er at våre administrasjonskostnader heller skal benyttes til velferd for innbyggerne.

Lavt inntektsnivå

Jevnakers inntektsnivå er svært dårlig. Vi er på 428. plass av landets 428 kommuner. Det gir stor risiko for ikke å greie å gi tilstrekkelige og gode nok tjenester. Vi har ingenting å gå på når innbyggerne trenger noe mer eller det skjer noe uforutsett. Lave inntekter gir oss lite å investere for når vi for eksempel må bygge ny barnehage, bygge ut eller vedlikeholde skolebygg eller nye institusjonsplasser i eldreomsorgen.

Interkommunalt samarbeid

Økt interkommunalt samarbeid svekker Jevnaker kommunes styringsevne og tapper Jevnakers kommunestyre for innhold.

Representasjon og folkevalgte

Kommunestyret i den nye kommunen vil ha 55 representanter. Der er det god plass til representanter fra Jevnaker, som kan videreføre prinsippene fra intensjonsplanen, til beste for Jevnakers innbyggere.

Aktiv rolle

-Vi kan velge å innta en aktiv rolle og påvirke vår egen framtid gjennom å si ja til en ny kommune eller lukke øynene og håpe at «ting ordner seg». Jeg er ikke i tvil om at det er bedre å se virkeligheten i øynene og handle ut fra det, mener rådmann May-Britt Nordli.

Fakta, rapporter og utredninger

Kommunereform: Jevnaker - sammen eller alene?

Intensjonsplan dersom det blir ny kommune med Ringerike og Hole

Utredninger for eventuell ny kommune, eller Jevnaker/Hole som egne kommuner