Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Kommunereformen: Innbyggerne har talt

Resultatet av innbyggerundersøkelsen i Jevnaker er klart. 400 personer er intervjuet pr. telefon i dagene 2.-13. mai 2016. Undersøkelsen er gjennomført av et eksternt byrå på oppdrag for Jevnaker kommune.

Her er hovedfunnene i innbyggerundersøkelsen:

  • 62 prosent mener Jevnaker bør være en egen kommune, slik den er i dag.
  • 60 prosent mener det er viktig for dem som innbyggere hvorvidt Ringerike, Hole og Jevnaker slår seg sammen. Kvinner opplever dette som signifikant viktigere enn det menn gjør.
  • 43 prosent er svært negative til sammenslåing med Ringerike og Hole. De eldste er signifikant mer negative til dette, sammenlignet med de som er yngre enn 70 år.
  • Av ulike formål med kommunesammenslåing, vurderes god kvalitet på de kommunale tjenestene som viktigst. Kostnadseffektiv kommunal drift vurderes som minst viktig.
  • 69 prosent mener kort avstand til helsetjenester er viktig i en eventuell ny kommune. Mange mener også det er viktig med barne- og ungdomsskole, pleie og omsorg i institusjon, barnehagetilbud og servicetorg/bibliotek (22-45 prosent). Barnevern og tilbud innen kultur, idrett og fritid for barn og unge vurderes som noe mindre viktig (8-10 prosent).
  • 34 prosent mener kommunesammenslåing er et alternativ når det tas hensyn til det nye inntektssystemet for kommunene som skal gjelde fra 2017*.
  • 17 prosent mener økt eiendomsskatt i Jevnaker er det beste alternativet, mens 15 prosent stemmer for reduksjon av tilbudet til innbyggerne i kommunen. De eldste mener i særlig liten grad at kommunesammenslåing er et alternativ. 
  • 63 prosent oppgir at de har vært innom Samfunnshuset de siste 12 månedene. Dette gjelder i minst grad de under 30 år.
  • 66 prosent mener det er viktig med kommunale arbeidsplasser på Samfunnshuset. De over 69 år mener dette i størst grad, mens de under 30 synes det er minst viktig.
  • 64 prosent hevder de vil stemme «nei» til en storkommune bestående av Jevnaker, Hole og Ringerike ved folkeavstemningen 30. mai. 29 prosent vil stemme «ja», mens syv prosent oppgir «vet ikke». En signifikant lavere andel av de eldste, sammenlignet med de under 70 år, ønsker å stemme «ja».

*Stortinget har vedtatt nytt inntektssystem for  kommunene som skal gjelde fra 2017. Jevnaker kommune vil få reduserte inntekter hvis den består som egen kommune, mens inntektene beholdes dersom man går sammen i ny kommune.

Les hele rapporten om innbyggerundersøkelsen (Pdf)