Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Klart for grønn småby ved Randsfjorden

En grønn landsby med jobber og utdanning knyttet til teknologi og opplevelsesbaserte næringer, med kort vei til hovedstaden og den store verden, gode oppvekstvilkår og livskvalitet. Det er framtidsscenariet for Jevnaker.

Kjell Østlie, sivilarkitekt og grunder, slo an tonen i ideseminaret for utvikling av Jevnaker sentrum:

Landsbyliv - og kontakt med verden

–De som er unge i dag er verdensborgere, og nærheten til Gardermoen er viktig for dem. I Oslo er det ikke nok areal, men her har vi tomter. Dette kan bli høyspenning! Yngre trenger bosteder og utdanning/jobb. Det er en sterk teknologi-akse Raufoss-Eggemoen-Kongsberg. Hva med å utvikle teknologimiljøet videre, for eksempel til «grønn» teknologi eller omsorgsteknologi, bygge opp utdanning omkring dette, og etablere studentboliger i Jevnaker sentrum, spilte han inn.

Østlie peker på at kvadraturen som Jevnaker sentrum er bygget etter, der gatene går rett ut i Randsfjorden, er litt unorsk. – Vi ser rett ut i horisonten, helt fantastisk. Det som er om å gjøre nå, er å fylle landsbyen med innhold.

Klart for etableringer

– Vær så god, sa ordfører Lars Magnussen, som nå har planverket på plass og alt ligger til rette for etableringer innen bolig og næring. Det finnes ledige arealer. Det finnes gode muligheter for fortetting.

I tillegg vil ordføreren være hardere i klypa for å få utvikling i ønsket retning. – Når vi har vedtatt en utvikling, mener vi noe med det og skal få til det som er nødvendig for grunnerverv. Vi vil stå hardere på for å ivareta storsamfunnets interesser, signaliserte Magnussen.

Han la til at kommunen ønsker å være en heiagjeng, at både politikere og administrasjon er framoverlent, for å skape utvikling.

Se ordførerens innledning til ideseminaret (Pdf) 

– Kommunen bereder grunnen, og nå vil vi ha dere aktører på banen. Vi skal ikke forsinke noe, og har rustet opp bemanningen, opplyste rådmann May-Britt Nordli til de cirka 40 deltakerne i ideseminaret; utbyggere, investorer, næringsdrivende, grunneiere og samarbeidspartnere.

Med Ringeriksbanen og nye E16 ligger det an til en målrettet satsing på stedsutvikling der Jevnaker skal forvandle seg fra tettsted til småby, med næringsliv som bygger på opplevelser, hvor avstandene er korte og det er trygg ferdsel for gående og syklende.

Reis dere, gjør noe

Strandpromenade kommer, og den er ifølge ordfører å betrakte også som en næringssatsing. –  Ja takk, sa Sjur Dagestad, professor i innovasjon, som krabbet seg fra glassverket til sentrum på innsiden av autovernet, for å komme seg fram med barna.

Dagestad holder cirka 100 foredrag i året, og holder da fram Jevnaker som skrekk-eksempel, etter året han bodde på Samsmoen. – Nesbakken er et så stusslig sted! Når Jevnaker ligger ved fjorden, er det skammelig at dere ikke knytter byen bedre opp til vannet. Vinnere avler vinnere. Vil dere noe, reis dere opp, ta tak, gjør noe! Jeg håper å kunne si framover at Jevnaker er byen som reiste seg, på samme måte som Drammen gikk fra "et høl på E18" til å bli en elveby.

Christian Bruun fikk med seg deltakerne på seminaret om å ta en dugnad på noen tiltak som kan løses og se dagens lys raskt.

Framover kan Ringerike utvikling ta en aktiv rolle som næringsutvikler, sammen med Ringerike etablerersenter. Det er også stemning for at begrepet Nesbakken tones ned i kommunikasjon utad, og heller beskrives som Jevnaker sentrum. 

Kjell Østlie, t.v. med Arvid Udo de Haes og Lennert Hug.Arkitekt og grunder Kjell Østlie t.v. sammen med to «grønne menn» som treffer trender, Arvid Udo de Haes, som driver økologisk gartneri hvor du kan abonnere på sesongens grønnsaker og være andelsbonde, og Lennert Hug fra Lizas småbruk, som har fulle hus med langveisfarende som vil lære seg ysting og pølselaging.