Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kartlegger Randselva

I regi av NVE skal det foretas kartlegging av elvebunn og elvesider i Randselva/Ådalselva/Storelva fra utløpet i Tyrifjorden til Kistefoss/Svinefoss. Dette gjennomføres ved hjelp av ekkolodd, og skjer i perioden 3. oktober - 4. november. 

Oppmålingen foretas av Terratec med underleverandører. Det kan bli nødvendig å ferdes over eiendommer for å skaffe tilgang til elva med båt. Det vil enkelte steder også bli nødvendig å drive oppmåling i terrenget nærmest elva. Det legges vekt på skånsom fremferd.