Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Jevnaker - sammen eller alene? Ordførerens momenter

Det store spørsmålet i kommunereformen er om Jevnaker skal danne ny kommune sammen med Ringerike og Hole, eller stå alene? 

Ordfører Lars Magnussen har analysert fordeler og ulemper ved to ulike alternativene, og vurderer sentrale momenter.

Det er 21 punkter som belyses i ordførerens momentliste, innenfor disse fem kategoriene:

  • Demokrati og identitet
  • Samfunns- og næringsutvikling
  • Kommuneøkonomi
  • Tjenesteyting
  • Kompetanse

Les ordførerens momentliste (Pdf)