Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Intensjonsplan vedtatt mot to stemmer

Kommunestyret i Jevnaker mener med 17 mot 2 stemmer at intensjonsplanen kan legges til grunn som plattform for fellesnemnd, dersom det skulle bli ny kommmune.

I møtet 28. april ble det diskusjon om hvordan planen skal oppfattes og i hvilken grad innholdet i planen vil bli lagt til grunn videre.

Plattform hvis ny kommune

Geir Olsen (H) har deltatt i forhandlingsutvalget for intensjonsplan sammen med ordfører Lars Magnussen (Ap) og varaordfører Trine Lise Olimb (Ap). Harald Antonsen (Sp) gikk inn som vara for Olimb i de siste to møtene.

Bård Brørby fremmet forslag om å avvise planen fordi han mener innholdet er intetsigende og lite konkret. I stemmegivningen fikk han følge av Hans Borch (H), mens flertallet på 17 representanter gikk inn for at intensjonsplanen kan legges til grunn, dersom det blir aktuelt å danne ny kommune.

Viktige datoer

Mandag 30. mai blir det folkeavstemning om kommunereformen.

Tirsdag 21. juni 2016 skal kommunestyret fatte endelig vedtak om hva Jevnaker ønsker i kommunereformen.

Les intensjonsplanen 

Se alle dokumentene i saken ved å gå til kommunestyremøtet 28.4.2016