Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Innbyggerne inn i utvikling

Innbyggerne stiller til idédugnader og verksteder, og brukernes behov preger alt utviklingsarbeid. Jevnaker kommunes 35 innovasjonsagenter jobber smartere enn før.

Det er slutt på å sitte inne på Samfunnshuset og tro på løsningen med stor L, uten først å gå ut til innbyggere og publikum for å involvere dem ordentlig. Ansatte har lært sin ABC på nytt, og nå heter den BLT – behov, løsning, test.

Samarbeid med målgruppa

Ett av de prosjektene i innovasjonsløpet, er aktivitetsplikt som vilkår for økonomisk sosialhjelp for de under 30 år:

-Plikt. Smak på ordet. Plikt høres ikke så gøy ut, og noen trodde kanskje at målgruppen vegrer seg. Etter flere verksteder med de som er i målgruppen, hvor de sier at de gjerne vil bidra, vet vi at det ikke stemmer. Så vi skal snu dette, fra plikt til privilegium. De skal føle seg utvalgte, både de som skal delta i prosjektet, og de som skal jobbe med det. De skal føle at kommunen satser på meg, sier NAV-leder Gunn Marit Flatseth.

De har arrangert verksteder med brukerne og lyttet til behov, f.v. Gunn-Marit Flatseth, NAV, Sjur Dagestad, innovasjonsguru, Kari Hoel, ungdomsteam, Marianne Solheim, hjemmebaserte tjenester og Terje Kvello, driftsleder bygg

De har arrangert verksteder med brukerne og lyttet til behov, f.v. Gunn-Marit Flatseth, NAV, Sjur Dagestad, innovasjonsguru, Kari Hoel, ungdomsteam, Marianne Solheim, hjemmebaserte tjenester og Terje Kvello, driftsleder bygg

Et hus med solid grunnmur

Etter grundig jobbing med brukernes behov lanseres det i oktober en løsning, hvor du kan tenke på et hus i flere etasjer:

Det skjer en kartlegging av hva den enkelte har behov for, for å finne ut hvor i huset de trenger å gå, og hvor lenge de skal være i de ulike etasjene. Men oppholdet i huset skal aldri være langvarig. Det bygges en solid grunnmur som handler om å skape stabilitet i hverdagen. Det kan skje gjennom å få på plass økonomi, kosthold, mosjon og aktivitet. I de andre etasjene treffes NAV, ungdomsteam, jobbspesialist, oppfølgingsteam. Oppe på loftet i huset er du klar for utdanning, jobb eller andre tiltak i det ordinære samfunnet.

-Ordinært arbeidsliv er helt vesentlig. De kommer raskere ut og får bedre følelse av mestring hvis de får trene i ordinært arbeidsliv framfor i skjermede virksomheter, er NAV-lederens erfaring. Hun oppfordrer nå kolleger. - Vi er mange tjenester i kommunen som kan ta imot til praksisplasser. Hvis vi forankrer dette godt og kjenner et felles ansvar, får vi ting til å skje.

Bruke tid på utvikling

-Denne ideen er så god, at den tar jeg med hjem, fastslo Holes rådmann Ståle Tangestuen. Han deltok i ekspertpanel for å se om prosjektene var gode nok til å passere nåløyet, sammen med eks-ordfører Hilde Brørby Fivelsdal og hovedtillitsvalgt Bjørn Andreassen.

Panelet fikk lagt fram sju prosjekter fra i alt 35 deltakere fra ulike fagområder som var oppe til «eksamen» og sertifisering.

-En av de store utfordringene i virksomheten vår, er at vi må bestemme oss for faktisk å bruke tid på utvikling. Ellers tar hverdagen oss, sier rådmann May-Britt Nordli.

Fra brukernes ståsted

Å trekke inn brukerne og se verden med deres briller på, står helt sentralt:

- Vi har lært oss en metodikk. Den store a-ha opplevelsen er hvor gøy det er å trekke inn andre. Vi ønsker å være en kommune som jobber innovativt, og er opptatt av å finne gode løsninger sammen med de som har behov for tjenestene. Dette skal være Jevnakers kjennemerke framover, sier Nordli.

- Kundebehov. Det høres ut som en selvsagt ting, men er det dessverre ikke. Derimot er kundebehov et nøkkelord for suksessbedrifter, bekrefter professor i innovasjon og seriegrunder, Sjur Dagestad, som har jobbet med kommunen det siste halve året.

 

FAKTARAMME

  • 35 ansatte i Jevnaker kommune har deltatt i innovasjonsprogram fra 5. januar til 26. mai.
  • Innovasjon defineres som: Nytt, nyttig og nyttiggjort.
  • Ved siden av prosjekt aktivitetsplikt, er dette prosjekter i innovasjonsprogrammet:
  • Rett info til rett tid i byggesak, at ingen skal falle utenfor i oppvekstløpet, planarbeid og interkommunal samhandling, nok og riktige boliger til flyktninger, og hvordan få plass til tre nye trinn (5,6 og 7. klasse) ved Bergerbakken skole.

Forskning og innovasjon

May-Britt Nordli deltar i år i Forskningsrådets programplanutvalg for forsknings- og innovasjonsprogram i kommunesektoren. Som tidligere direktør i Kommunenes organisasjon, KS, vet hun at det skjer mye innovasjon, nytenkning og deling i kommunesektoren, og at gode ideer lett spres til mange andre kommuner.