Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Høringsuttalelse bredbåndsutbygging for Hadelandskommunene

Bakgrunnsinformasjon.

I dagens samfunn er akseptabel bredbåndskapasitet en viktig forutsetning for et fungerende samfunn.  I kommunene Gran, Lunner og Jevnaker er det områder som har mangelfull dekning og dårlig bredbåndshastighet. Hadelandskommunene jobber nå sammen for å få bedre og mer stabile tilbud på dette området. Det arbeides nå med å lage en søknad til NKOM, (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) om midler til å bygge ut bredbåndstilbudet.

Om tilskuddsordningen.
Ordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å søke om støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, eller der det ikke er planlagt kommersiell utbygging i de nærmeste årene. NKOM administrerer tilskuddsordningen og kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler innen fristen som er satt til 15.05.2016.
Det er Gran kommune som er formell søker for alle de tre Hadelandskommunene.

Vurderingskriterier
Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av søknaden:

  1. Områder uten grunnleggende tilbud, ( under 4 Mbit/s)
  2. Områder uten høykapasitetsbredbånd,  ( fra 4 – 30Mbit/s)
  3. Kostnadseffektiv nettutbygging
  4. Lokal medfinansiering
  5. Plan for bærekraftig drift og utbygging
  6. Betydning for lokal samfunnsutvikling og verdiskapning

Søknad for 2016

Jevnaker kommune har etter en vurdering, basert på dekningskart, kommet til at det i denne søknadsrunden vil bli søkt om tilskudd til utbygging i følgende område:

  • Olimb
  • Gullentorget
  • Sandvika

Blant kravene til søknaden er at plan for utbygging skal bekjentgjøres på kommunenes hjemmesider før søknadsfristen. Bedrifter, innbyggere og andre som ønsker å uttale seg må sende innspill pr. e-post til postmottak@gran.kommune.no, merket «Høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2016» Høringsfrist er 5. mai.