Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Høringsuttalelse bredbåndsutbygging for Hadelandskommunene

I dagens samfunn er akseptabel bredbåndskapasitet en viktig forutsetning for et fungerende samfunn. Hadelandskommunene Lunner, Gran og Jevnaker jobber nå sammen for å få bedre og mer stabile tilbud på dette området. Det arbeides nå med å lage en søknad til NKOM, (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) om midler til å bygge ut bredbåndstilbudet.

Jevnaker kommune har etter en vurdering, basert på dekningskart, kommet til at det i denne søknadsrunden vil bli søkt om tilskudd til utbygging i følgende område:

  • Olimb
  • Gullentorget
  • Sandvika

Blant kravene til søknaden er at plan for utbygging skal bekjentgjøres på kommunenes hjemmesider før søknadsfristen. Bedrifter, innbyggere og andre som ønsker å uttale seg må sende innspill pr. e-post til postmottak@gran.kommune.no, merket «Høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2016» Høringsfrist er 5. mai. 

Les mer om tilskuddsordningen fra NKOM her.