Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Høring: Meddommere og skjønnsmenn

Formannskapet oppnevnte i møte 19. april 2016 forslag til lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten og meddommere til tingretten, jordskiftemeddommere og skjønnsmenn.

Høringsfrist 30. mai

Forslaget legges ut på høring til og med 30.05.2016. Eventuelle merknader bes sendt Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker eller postmottak@jevnaker.kommune.no innen 30.05.2016.

Forslaget legges fram for kommunestyret 21. juni 2016, som foretar den endelige oppnevningen. Nedenfor fremgår formannskapets forslag til oppnevning i Formannskapet.

 

PS

24/16

Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten og meddommere til tingretten - valgperioden 2017/2020 - offentlig ettersyn

 

Enstemmig vedtak i Formannskap - 19.04.2016 :

Som lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett oppnevnes:

Menn:

 1. Simen Engen Hammerstad, f 1981 (gjenvalg)
 2. Leif Ranch Kornum, f 1965 (ny)

Kvinner:

 1. Heidi Hansen, f 1961, (ny)
 2. Elin Kjersti Stein, f 1956 (gjenvalg)

Som meddommere til Ringerike tingrett oppnevnes:

Menn:

 1. Trond Iver Farmen, f 1965, (ny)
 2. Lars Erik Ruud,  f 1969, (ny)
 3. Tom Erik Frydenlund, f 1967, (ny)
 4. Terje Kristoffersen, f 1954, (ny)
 5. Emir Ajdinovic, f 1958 (gjenvalg)
 6. Øyvind Sogn, f 1982 (gjenvalg)
 7. Otto Olsen, f 1967 (gjenvalg)
 8. Kjell Reidar Bråten, f 1948 (gjenvalg)

Kvinner:

 1. Åse Marie Askimdal, f 1956, (gjenvalg)
 2. Mari K. H. Freitag, f 1967 (ny)
 3. Kristine Belsby Bjertnæs, f 1984, (ny)
 4. Monica Nystuen, f 1973, (ny)
 5. Jane Andersen, f 1969, (ny)
 6. Caroline Vassjø Ryen, f 1990 (ny)
 7. Gry Brørby Munkerud, f 1972, (ny)
 8. Nina Raastad Olimb, f 1970 (ny)

PS

25/16

Jordskiftemeddommere - meddommerutvalg for jordskiftesaker

Enstemmig vedtak i Formannskap - 19.04.2016 :

Menn:
1. Gårdbruker Steffen Greftegreff, f 1957 (gjenvalg)
2. Gårdbruker/siv.ing Ole Christian Styri, f 1956 (gjenvalg)
3. Gårdbruker Johan Fredrik Bärnholt, f 1957 (gjenvalg)
4. Gårdbruker Lars Olimb, f 1953 (gjenvalg)
5. Revisor Otto Olsen, f 1967 (gjenvalg)

Kvinner:
1. Marit Elisabeth Larsen, f 1967 (ny)
2. Daglig leder Marte Grindaker, f 1960 (gjenvalg)
3. Sykepleier Marte Jorunn Velo, f 1981 (gjenvalg)
4. Gårdbruker/regnskapsmedarbeider Inger Lise Hval, f 1968 (gjenvalg)
5. Kontormedarbeider Astrid Stastad, f 1954 (gjenvalg)

PS

26/16

Forslag til oppnevning av skjønnsmenn for perioden 01.01.2017-31.12.2020

 

Enstemmig vedtak i Formannskap - 19.04.2016 :

Følgende foreslås som skjønnsmenn fra Jevnaker kommune for perioden 01.01.2017-31.12.2020:

 1. Systemsjef Øyvind Moe, f 1948 (gjenvalg)
 2. Leder av frivilligsentralen/gårdbruker Øyvind Sogn, f 1982 (gjenvalg)
 3. Gårdbruker Thorstein Hensrud, f 1958 (gjenvalg)
 4. Sykepleier Anne E. Bratvold, f 1967 (ny)
 5. Barnehageeier/gårdbruker Mari Bjærtnæs, f 1978 (gjenvalg)
 6. Lønnskonsulent Åse Brørby Andreassen (gjenvalg)