Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Fylkesmannen i Buskerud: Storkommune i Ringeriksregionen nå

Fylkesmannen i Buskerud anbefaler at Ringerike, Hole og Jevnaker slås sammen til ny kommune nå. 

Ringerike har fattet positivt vedtak om sammenslåing, mens Hole og Jevnaker begge har gjort vedtak om å stå alene, etter folkeavstemminger. 

Statlig plan og knyttes til hovedstaden

Innen punktet om samordnet og helhetlig samfunnsutvikling, beskriver fylkesmannen behovet slik:

"Ringeriksregionen står overfor et betydelig utviklingspotensiale: Ny Bergensbane/Ringeriksbane og ny E16 vil forsterke forbindelsen Ringerike-Oslo kraftig og gjøre hele Ringeriksområdet til en del av utviklingen rundt landets hovedstad i langt større grad enn tidligere. Dette dreier seg om både boligutvikling, skoler, barnehager, helseinstitusjoner og næringsutvikling. Behovet for å få helhetlige planprosesser og en samordnet samfunnsutvikling er stort. Det vises f.eks. til at utbyggingen av Ringeriksbanen og E16 i området er så omfattende at det er lagt statlig plan til grunn. Det understrekes at dette ikke er prosesser som vil komme i framtida, men som allerede er godt i gang og krever samlede grep".

I anbefalingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet heter det fra Buskerud at "Jevnaker (Oppland) er en del av Ringeriksregionen. Ringerike Hole og Jevnaker slås sammen til ny kommune nå". 

Les hele anbefalingen hos Fylkesmannen i Buskerud

Også fra Fylkesmannen i Oppland er anbefalingen at Ringerike, Hole og Jevnaker bør gå sammen, men fungerende fylkesmann Sigurd Tremoen har foreslått at en ny storkommune i Ringeriksregionen da bør høre hjemme i Oppland fylke.

Les mer hos Fylkesmannen i Oppland