Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Forslag til hederspris-kandidater?

Vi ønsker forslag på verdige kandidater til våre hederspriser!

Kulturprisen

Kan tildeles enkeltpersoner/grupper/lag/foreninger som ved aktiv innsats har bidratt til å inspirere og fremme kulturlivet i Jevnaker. Prisen kan også tildeles firmaer/institusjoner som har markedsført Jevnaker gjennom kulturell virksomhet.

Kommunal heder til ungdom

Tildeles ungdom mellom 12 og 25 år som på en positiv måte har gjort seg bemerket utover kommunens grenser innen kunst, kultur, idrett, politikk, forskning, utviklingsarbeid m.m.

Send begrunnede forslag til kandidater via epost: postmottak@jevnaker.kommune.no  eller brev innen 1. juni.