Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Foreslår 300.000 til dusjbåser ved Jevnaker skole

Det foreslås å bruke 300.000 kroner på glassvegger i dusjene ved Jevnaker skole.

Elevrådet på Jevnaker skole foreslår å bidra med kr 30.000 av oppsparte midler. Men skolen og hallen er helt og holdent kommunens eie og ansvar.  Det vil derfor være uryddig å bruke private midler til denne type investering og dette anbefales ikke, sier rådmannen i innstillingen til saken. Videre heter det: - Det er en realitet at kroppsfokuset på ungdomstrinnet medfører reservasjon for dusjing både generelt i landet og på Jevnaker skole.  Montering av «dusjbåser» kan være et tiltak som vil kunne redusere kroppspresset og usikkerhet for elever på Jevnaker skole.

Rådmannen går derfor inn for å avsette kr 300.000,-- til innkjøp og montering av «dusjbåser» for 56 dusjer på Jevnaker skole og Jevnakerhallen. Samtidig vil kommunen fortsette med holdningsskapende arbeid og andre tiltak for å redusere dette store samfunnsproblemet.

Saken behandles i formannskapet 10. mars, og i kommunestyret 17. mars 2016.

Se saksframlegget til formannskapsmøtet