Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Europris til Bergermoen

Jevnaker kommune åpner for at Europris får etablere seg på Bergermoen, etter at et flertall på 13 i kommunestyret stemte for å gi dispensasjon.

Etableringen vil gi flere nye arbeidsplasser og vurderes å ha en positiv synergi for eksisterende næringsvirksomhet på Bergermoen.

Europris-etableringen krever dispensasjon fra reguleringsplanen, der området er regulert til industriformål. 

Adkomst til og fra E16 og inn til eiendommen anses som god og oversiktlig. Det skal lages en mer detaljert plan over hvordan trafikken skal foregå inne på selve eiendommen.

Se hele saksframlegget til kommunestyremøtet 11.2.2016