Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Enggata skal rustes opp

Enggata i Jevnaker sentrum står overfor en større rehabilitering og vil bli stengt i høst.

Gata stenger for gjennomkjøring fra mandag 15. august. Sonen som blir stengt, er fra krysset Enggata-Brugata til Enggata-Storgata. Arbeidene vil pågå i en 10-ukers periode.

Det er vann- og avløpsledninger som skal skiftes ut, på grunn av feil i nettet, før gata skal utformes på nytt. 

-Dette er en utfordrende jobb, med gammelt nett som ligger dypt, ned til fire meter. Vi kan støte på uforutsette ting. Av den grunn er det vanskelig å anslå nøyaktig når vi er ferdige, sier Christian Bruun hos Åsmund Pettersen & Sønn, som er ansvarlig entreprenør. 

Arbeidet tas i etapper, parsell for parsell. Det vil bli noe støy og en del anleggstrafikk i sentrum. Siden Enggata blir stengt for gjennomkjøring, oppfordres bilistene til å ta andre veier inn til Jevnaker sentrum.

Gatene som går parallelt med Enggata, Fjordvegen og Kirkegata, vil kunne avlaste trafikken i anleggsperioden. 

Deler av Glimstubben (fra Enggata til Vinmonopolet) og Torggata vil i perioder også bli stengt. 

-Når det gjelder parkering, oppfordrer vi folk til å benytte parkeringen på den gamle rutebilstasjonen i større grad. Parkeringen på Torget vil fortsatt være åpen, med atkomst fra Kirkegata, opplyser Steinar Bråthen, som er leder for Drift og vedlikehold i Jevnaker kommune.

Gående og syklende henstilles om å benytte Kirkegata i anleggsperioden. 

Huseiere i området vil få vannet avstengt i kortere perioder, og dette blir kunngjort nærmere. 

Enggata i Jevnaker sentrum. Den røde stripen viser området som skal rehabiliteres.

Enggata i Jevnaker sentrum. Den røde stripen viser området som skal rehabiliteres.