Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Den store kommunetesten: Over snittet

I den store kommunetesten kommer Jevnaker kommune ut med bedre resultater enn gjennomsnittet for landet (55 poeng) og bedre enn gjennomsnittet for Oppland fylke (54 poeng).

Jevnaker skårer 58,5 poeng i testen, som gir en 10. plass i fylkessammenheng og en rangering som nr 162 på landsbasis. Best i Oppland er Sør-Aurdal med 70,5 poeng.

Av nabokommuner får Lunner en 8. plass i Oppland med 58,8 poeng og Gran på 20. plass med 45,1 poeng.

Jevnakers nabokommuner på Buskerud-siden viser at Ringerike kommune har 66,2 poeng, og Hole kommune kommer ut med 58,1 poeng.

Spør som privatpersoner

Forbrukerrådet gjennomfører den store kommuneundersøkelsen annethvert år. Testerne utgir seg for å være privatpersoner. Det testes tre måter å sjekke opplysninger og være i kontakt med kommunene: 

  • Telefon
  • E-post
  • Nettsider 

Mer informasjon om hvordan undersøkelsen gjennomføres

Service og tilgjengelighet

Testen er utført i januar og februar i 2016. Forbrukerrådet har testet service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet. De har ikke testet selve tjenestenes kvalitet.

Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.