Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Budsjett til høring til 8.desember

Formannskapet legger forslaget til budsjett og økonomiplan/handlingsplan ut til alminnelig ettersyn i perioden 23.11. – 07.12.16.

Formannskapet legger forslaget til budsjett og økonomiplan/handlingsplan ut til alminnelig ettersyn i perioden 23.11. – 07.12.16.

Siste frist for å komme med høringsinnspill settes til 08.12.16.

 Satser og bunnfradrag for eiendomsskatt videreføres som 2016 nivå.

 Nytt låneopptak til investeringsformål fastsettes i henhold til skjema 2A til kr 64 479 000 i 2017. Dette inkluderer 2 mill. kr i opptak av startlånmidler i Husbanken

Budsjett og økonomisk handlingsplan 2017-2020, Formannskapets utleggingsforslag

Betalingssatser og gebyr 2017, Formannskapets utleggingsforslag