Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Forprosjekt: Bøndernes Hus som lokal kulturscene

Kommunestyret vil se nærmere på Bøndernes Hus som lokal kulturscene. Nå settes det i gang et forprosjekt.

Inviterer til arbeidsseminar

Det blir et arbeidssseminar 16. mars kl 18:00 til 20:30 på Thorbjørnrud Hotel. Her er invitasjonen:

Jevnaker kommune skal utarbeide et forprosjekt for Bøndernes Hus som en mulig ny kulturscene. I den forbindelse ønsker vi å se grundig på hvilke behov lokalsamfunnet ønsker at et slikt hus skal kunne dekke. Vi inviterer derfor alle lag og foreninger, næringsliv og andre interesserte til et uformelt arbeidsseminar på Thorbjørnrud Hotell den 16. mars. Her skal vi sammen meisle ut den kulturscenen som best ivaretar de behov som vi sammen har. Det blir kaffe med nogo attåt.  

Bindende påmelding via epost til kulturleder Øyvind Norstrøm på oyvind.norstrom@jevnaker.kommune.no

Bakgrunn

Bakgrunnen er at det lenge har vært et ønske om en lokal kulturscene, i tillegg til det engasjementet Jevnaker kommune har ved Ringerike kultursenter.

- Mens idretten i Jevnaker har en svært god infrastruktur for organisert trening i velfungerendeidrettsanlegg og nærmiljøanlegg, mangler det øvrige kulturliv, inkl. sang, musikk og scenekunst, noe tilsvarende. Dette er å vurdere som en viktig bestanddel av kommunenskulturelle «grunnmur, heter det i saken som var oppe i kommunestyret 11.februar 2016. 

Jevnaker kommune må ivareta to primærhensyn:

  • Framføringsarena
  • Øvings- og produksjonsarena / lagerplass

Når Bøndernes Hus nå er vurdert som interessant, er det ikke minst fordi Sparebankstiftelsen Jevnaker; Lunner, Nittedal har bevilget midler til en grundig forprosjektering.

Stiftelsen gir også signaler om å ta de påkostninger som er nødvendige for løfte Bøndernes Hus til et nivå som gjør anlegget driftseffektivt, tidsriktig og formålstjenlig, med gode akustiske og scenetekniske kvaliteter. Det er snakk om en radikal ombygging.

Det åpnes også for tiltak utendørs, bl.a. etablering av utescene m/naturlig amfi, for utekonserter, festivaler m.m. 

Nyanlegget som planlegges ved Kistefos-Museet får også sceneanlegg med god akustikk, og det kan også være aktuelt for kommunen å støtte arrangementer der fra tid til annen. Bruken av Kistefos-anlegget blir i så fall en vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Les hele saken, som ble lagt fram til kommunestyrets møte 11.2.2016