Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Bergermoen - planprogram og utbyggingsavtale

Etter plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Bergermoen industriområde, samt forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Hensikten med planen er å legge til rette for nyetablering for næring og industri.

Planområdet er ca 90 daa. Planområdet ligger vest for Jevnaker sentrum, og inntil grensen mot Ringerike kommune. Planen omfatter del av gnr.150/bnr.161 og gnr. 150/bnr. 1.

Kartutsnitt over planområdet på Bergermoen

Dokumenter

Utkast til planprogram (Pdf)

Varsel om oppstart av regulering (Pdf)

Kartutsnitt som A2 (Pdf)

Har du spørsmål?

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Sigri Rosø på telefon 409 00 295, e-post sigri.roso@jevnaker.kommune.no. Spørsmål kan også rettes til COWI AS v/Trond Henriksen Krågsrud på tlf. 412 51 382, eller e-post toks@cowi.no  

Frist 31. mai

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.05.16: postmottak@jevnaker.kommune.no eller Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker,