Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Barnefattigdom: vil forebygge og bekjempe

NAV Jevnaker har fått støtte til et prosjekt for å forebygge og bekjempe barnefattigdom. Kristin Matre er ansatt i engasjement fra 01.09 for å jobbe med prosjektet.

I prosjektet skal NAV utvikle gode tjenester, samarbeidsmodeller, tiltak og virkemidler for å ivareta sitt ansvar etter loven. 

Prosjektet har en todelt målsetting:

1) Å iverksette og implementere et systematisk og helhetlig arbeid med familier, barn og unge som kommer i kontakt med NAV .

2) Å forebygge og redusere barnefattigdom ved å avdekke behov og jobbe med egenmestring og myndiggjøring av enkeltmennesket og familien.

Det er videre et ønske å sikre bruken av kommunens veileder «Voksenveien inn», samt utvikle et stødig samarbeid med andre tjenester i kommunen og frivillige.

Målgruppen er familier som mottar økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt, og familier som står i fare for å bli langvarige brukere. Også unge i alderen 17-24 år, som står i utenfor skole/arbeidsliv, vil være aktuelle.

NAV Jevnaker ønsker å være proaktive i å avdekke barn og unges behov, samt iverksette tiltak hvor vi bistår med å gjøre foreldrene i stand til å være gode voksenmodeller.  Barn og unges levekår og livskvalitet påvirkes av familiens økonomi og materielle standard, sammen med ulike sosiale forhold. Viktige forebyggende tiltak vil være å sette foreldre i stand til å ivareta god nok omsorg for barna sine, både sosialt og økonomisk.