Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Både-og innbyggerundersøkelse og folkeavstemning

I formannskapet 8. mars var det fire stemmer for folkeavstemning, og tre for innbyggerundersøkelse og folkeavstemning. Da saken kom opp i kommunestyret, var stemningen snudd. Her er litt av bakgrunnen og debatten: 

-Vi er opptatt av å ha bredest mulig bakgrunn for beslutning, samt at prosessen blir mest mulig lik som i de andre kommunene, og støtter derfor å ha innbyggerundersøkelse som en del av basisgrunnlaget, sa Geir Olsen (H)

-Innbyggerundersøkelse kan skape mer engasjement, få fram flere opplysninger, noe som er nødvendige for at folk skal kunne gå til valg, mener Harald Antonsen (Sp). Han understreker at hvis det ikke er mulig å gjennomføre en innbyggerundersøkelse, må det gjennomføres folkeavstemning.

Miriam Tessem Strøm i MDG er også for å gjennomføre innbyggerundersøkelse i tillegg til folkeavstemning, for å få et bedre beslutningsgrunnlag, mer informasjon, noe hun mener er viktig i denne prosessen.

Morten Lafton: - Ap ønsker også en god og grundig prosess med informasjon ut til innbyggerne. Vi vil ha en innbyggerundersøkelse og en folkeavstemning, som både SV og Høyre har sagt. Vi er opptatt av at prosessen blir så objektiv som mulig. Vi skal gjøre dette på en ryddig måte for innbyggerne slik at de vet hva de har å forholde seg til.

Anne Paulsen (SV): - Noe har snudd seg siden formannskapet, og det er hyggelig å registrere. Det er ikke tidsaspektet som avgjør dette. Vi skal tenke 30 år fram i tid, og da må vi få tid til å sette oss godt inn i dette.

Are Granheim (Frp): - Vi politikere bør også flagge noen synspunkter i prosessen. Men jeg støtter at det skal være både-og med innbyggerundersøkelse og folkeavstemning.

Opinionsundersøkelse pr. telefon

Ordfører Lars Magnussen ba de folkevalgte presisere om det er Hole-varianten eller Ringerike-varianten de i så fall ønsker. Bård Brørby (SV) sa at han ønsker seg «Jevnaker-varianten».

-Så vidt jeg har forstått, er Ringeriksvarianten en undersøkelse pr. telefon til et representativt utvalg, mens Hole-varianten er undersøkelse til alle innbyggere. Jeg tenker da telefon-undersøkelse til et utvalg er greit, mener Harald Antonsen. Han understreket at det også må tenkes på hvordan spørsmålene er formulert, slik at spørsmålene ikke trekker i noen retning. Samtidig understreket han hvor viktig det er å gjøre en god jobb med intensjonsplanen, slik at folk vet hva de sier ja eller nei til.

Miriam Tessem Strøm; - I utgangspunktet tenker jeg at en telefon-undersøkelse kan være greit, så lenge vi har folkeavstemning i tillegg.

Rådmannen: - Å gjennomføre opinionsundersøkelser krever faglighet. Det foreligger en mal som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet, som er brukt av Lunner/Gran og mange andre. Den kan kortes inn, eller det kan legges til egne, lokale spørsmål. Hvis vi skal gjennomføre dette så dere får nyttiggjort dere av informasjonen i tide, er det gunstig å bruke «hyllevare», slik at jeg går ut fra at det er standardundersøkelsen, med eventuell lokal vri. Anbefaler derfor at vi gjennomfører den i april. Undersøkelsen skal også analyseres og resultatene skal tas inn, redegjorde May-Britt Nordli for.

Folkeavstemning 30. mai

Etter KMDs mal anbefales det at et utvalg på 400-800 innbyggere blir spurt i kommuner som har et innbyggertall mellom 4.000 og 20.000 personer. Jevnaker har 6.629 innbyggere (SSB-tall årsskiftet 2015/16).

Morten Lafton ønsker at innbyggerundersøkelsen skal legges til grunn for intensjonsplanen. Hvis tidsskjemaet er viktig, kan det kalles inn til ekstraordinært kommunestyre, foreslo han.

Det er intensjonsplanen som skal danne grunnlaget for folkeavstemningen. Dato for folkeavstemning er satt til mandag 30. mai.

Se saksdokumentene til kommunestyret 17. mars

Se tidligere artikkel: Folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse

Se mer informasjon om kommunereformen lokalt

Se mer informasjon om kommunereformen nasjonalt