Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

6,6 mill. kr til veier og trafikksikkerhet

Jevnaker kommune kan bruke 6,6 millioner kroner på vei- og trafikksikkerhetstiltak i 2016. Av dette er 700.000 kroner søkt om i støtte fra Oppland fylkeskommune. Her er oversikt over planene:

Ruster opp sentrumsveier

For rehabilitering er dette noen kriterer som gjelder: Sentrumsnære veier, veiens funksjon, trafikkmengde og tilstand. Det prioriteres å ferdigstille innfartsårene til sentrum, rehabilitere Glimtstubben og Nesgata til et uttrykk og et trafikkbilde som samsvarer med gatebruksplanen for Nesbakken.

Et rehabiliteringsprosjekt i Sognsbakka planlegges også ferdigstilt.  

Bytter ut kvikksølvlamper

For gatelys er det slik at Norge omfattes av EUs forbud mot kvikksølvlamper. For Jevnaker kommune vil dette omfatte utskifting av ca. 1200 lyspunkter. Hver lampe koster ca 5.000 kroner, - totalt 6 millioner kroner. Det er nødvendig å starte denne jobben, og det foreslås derfor å bruke 1 million av årets budsjett til utskiftning av gamle lamper. Dårlige lysmaster byttes samtidig. 

Nye veiskilt

Alle veier har krav om å ha offisielt navn, og de skal skiltes. I 2016 skal det lages skiltplan og monteres nye skilt.

Ny asfalt

Jevnaker kommune har mange kilometer med kommunale veier med til dels middels til dårlig standard. Ny asfalt foreslås på innkjøringsveiene til Nesbakken, Enggata og på sentrumsnære gater som Glimtstubben og Nesgata. Oppgradering av Glimtstubben og Nesgata med fortau, kantstein m.m. er planlagt etter gatebruksplanen, slik at sentrumsnære gater fremstår med et enheltlig uttrykk.

Rådmannens forslag til vedtak: Vedlagte forslag til trafikksikkerhetstiltak, rehabilitering av kommunale veier, skilting og utskiftning av gatelys vedtas for 2016.  

Se saksframlegget til formannskapsmøtet 10. mars 2016. Saken skal videre til kommunestyret 17. mars.