Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

200.000 til Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker

Regionrådet for Hadeland gir 200.000 kroner i støtte til prosjektet som har arbeidstittelen Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker. Status er at det er behov for en prosjektleder for å jobbe frem en løsning om eierskap, finansiering og forvaltning av samlingene fra Hadeland Glassverk. 

Forske og formidle

Målsetting med prosjektet er å etablere et Nasjonalt Glassmuseum (NG) på Jevnaker som skal være et konsolidert museum i Randsfjordmuseene AS samtidig som NG ønskes forankret i det privateide Hadeland Glassverk.

NG skal samle inn, dokumentere, formidle og forske i glassets historie i Norge. Dette favner vidt, både kunst, kulturhistorie, industrihistorie, sosialhistorie og ikke minst den immaterielle kulturarven som arbeidsteknikker er. Det er et ønske om at NG skal både være en møteplass lokalt og ha en klar nasjonal profil.

Økt attraktivitet for Hadeland

Det vurderes som viktig for Hadeland at Nasjonalt Glassmuseum blir etablert i vår region. Glassproduksjon og glasskunst har vært og er en viktig del av regionens historie. Det ses på at det er naturlig at dette etableres i tett samarbeid med Hadeland Glassverk. Glass-samlingen derfra er en skatt som bør bevares på en ordentlig måte og som bør vises frem.

Et nasjonalt glassmuseum vil også øke attraktiviteten og øke verdiskapingen for reiseliv og næringsliv i Hadelandsregionen, heter det i saksframlegget til Regionrådet, som behandlet saken 2.9.2016.

Se dokumentene til saken hos Regionrådet