Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ikke stemmerett for 16-17-åringer

Jevnaker kommunestyre ønsker ikke å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 og 17 år ved kommunestyrevalget i 2015. 

Det nystartede ungdomsrådet har behandlet saken tidligere i år, og administrasjonen fremmet følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret er svært opptatt av å trekke ungdom med og gi dem reell innflytelse i lokalpolitiske saker. Unge har en kompetanse som voksne ikke har og som er viktig. De tjenestene som samfunnet skal utvikle for barn og unge blir best utformet med reell innflytelse fra brukerne av disse tjenestene. 

Forslaget ble nedstemt i kommunestyret 20. mai, mot åtte stemmer.

Gå til møtedatoen for å se alle dokumentene i saken

Barn og unge som satsingsområde

Barn og unge er et satsingsområde i Jevnaker og mye arbeid gjøres ute i skoler og barnehager på området. Jevnaker kommunestyre ønsker at alle grupper i samfunnet vårt, også barn og ungdom skal ha medinnflytelse og medvirkning og har av den grunn etablert arenaer der barn og ungdom kan delta, blant annet Barn og unges kommunestyre og Ungdomsråd.  

Fordeler og ulemper

Det er ulike argumenter, både for og imot, stemmerett for 16-åringer. I argumentasjonen for stemmerett for 16 og 17-åringer er: 

-Stemmeretten vil styrke demokratiet siden en større andel av befolkningen får stemmerett.

-Vil til en viss grad kompensere for de endringer som følger av at vi en stadig eldre befolkning og eldre gjennomsnittsvelgere, noe som kan svekke oppmerksomheten om saker som er viktige for ungdom.

-De er brukere av kommunale tjenester.

-16-åringer befinner seg i en fase av livet der de er lettere å nå med tiltak for å få opp valgdeltakelsen. Skolen vil være en viktig arena for demokratisk læring. Dette vil kunne bidra til at det skapes gode vaner for senere politisk engasjement/deltakelse.

-Stemmerett for 16-åringer vil samsvare med mange rettslige aldersgrenser

Motstandere mot stemmerett for 16-åringer hevder:

-16-åringene er ikke modne nok til å ta politiske valg, og er ikke like interessert i politikk som eldre velgergrupper.

-Det er problematisk hvis stemmerettsalderen er en annen enn valgbarhetsalder og myndighetsalder 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har invitert kommunene til å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i 2015. Jevnaker søkte om å være med på forsøk i 2011, men ble ikke plukket ut den gangen.