Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vil ha innbyggernes svar

Nå inviteres Jevnakers innbyggere over 18 år til å svare i en stor innbyggerundersøkelse. Alle svar gis på nett.

Svarfristen er forlenget til 15. desember. Opprinnelig frist var innen utgangen av november 2014, men kommunen håper på høyere svarprosent. 

Alle husstander får mulighet til å bli med på innbyggerundersøkelsen. Et invitasjonsbrev gikk ut i oktober måned til over 2.700 familier. I brevet følger det med engangspassord til svar.bedrekommune.no

-Vi kan ikke lokke med cruise i Karibien eller andre flotte premier, men håper likevel at flest mulig vil stille opp og svare på undersøkelsen. Den tar ikke lang tid, og alle svar er garantert anonyme, sier Hilde Grefsrud, rådgiver i Jevnaker kommune.

Praktiske tips

Et lite tips hvis du har problemer med å komme inn på undersøkelsen: ta bort www i nettadressen. Skriv bare: http://svar.bedrekommune.no/ 

Ta kontakt hvis du ikke har fått invitasjonsbrev, hvis du mangler passord, eller det er andre spørsmål omkring undersøkelsen:
ragnhild.collet-hanssen@jevnaker.kommune.no

Du som ikke har PC hjemme kan låne datamaskin ved Jevnaker folkebibliotek eller Servicetorget. Begge steder kan du også få hjelp til å komme i gang med PC og starte opp undersøkelsen. Ta gjerne med deg passordet du har fått i posten.

Tre hovedtemaer

Innbyggerundersøkelsen er bygget rundt tre hovedtemaer, som er: 

  • Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
  • Kommunen som bosted
  • Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer

Undersøkelsen er nettbasert, og dataverktøyet ligger hos Kommunens organisasjon, KS.

Alle kan svare

Det er viktig å få fram at denne undersøkelsen ikke er en brukerundersøkelse. Folk behøver ikke å ha egen erfaring med barnehager, bibliotek eller andre kommunale tjenester for å svare. Mange spørsmål går på hva slags inntrykk publikum har, hva de forventer, og hvordan de trives med å bo i Jevnaker.

Sist undersøkelsen ble gjennomført, var i 2011.

Når alle svarene er kommet inn, blir de viktigste trekkene oppsummert i en rapport. Denne rapporten blir på nyåret lagt ut på nettstedet www.jevnaker.kommune.no og den blir også presentert i åpent kommunestyremøte.

Byggesaksbehandler Johnny Heen utenfor hus sammen med Linda Renee Mathisen og datteren Leah.BYGGE OG BO: Muligheten for tomt, kvalitet på drikkevann, og standard på veier og gater. Det er av spørsmålene Linda Renee Mathisen skal svare på i innbyggerundersøkelsen, her med datteren Leah og byggesaksbehandler Johnny Heen.