Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Velkommen til nye førsteklassinger

Illustrasjonsbilde av skolejente som leser bok
Det er tid for innskriving av nye førsteklasseelever, som kan glede seg til skolestart til høsten.

Elever født i 2008 bes møte til innskriving ved Bergerbakken og Toso skole tirsdag 11. mars  kl. 10.00-12.00.

Bergerbakken skolekrets er området på vestsida av Randsfjorden i tillegg til boligområdet ved Kistefoss, Samsmoen og Furumoen.

Toso skolekrets er Nesbakken, Toso, nordre og østre Jevnaker.

Eventuelle spørsmål rettes til rektorene ved de to skolene. Mer informasjon om skolene: 

Bergerbakken skole 

Toso skole 

Velkommen!