Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Vann og avløp - nytt firma

Tømming av septiktanker og tette tanker har vært ute på anbud med det resultat at firmaet KLM Miljø AS er det firmaet som fra 8. april 2014 utfører tjenesten i kommunen.

KLM Miljø AS har telefon: 815 00 088.

Du betaler for en tømming pr. år gjennom faktura på kommunale gebyrer. Dersom du ønsker tømming ut over dette, kan du ta kontakt direkte med et tømmefirma. Da står abonnentene fritt til å velge hvilken oppdragsgiver de ønsker, og betaler regningen selv.

For ytterligere informasjon, kontakt Per Olimb peo@jevnaker.kommune.no eller servicetorget.

Mer om vann og avløp i Jevnaker