Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Utsetter skolebygging

Det er tverrpolitisk enighet om å utsette forslaget om utbygging av Bergerbakken skole til en 1.-7. skole. Flere av kommunestyrets medlemmer ga uttrykk for at de i prinsippet er enige i at 1.-7. skole er det ideelle. Bakgrunnen for at politikerne ikke vil satse på utbygging nå, er kommunens økonomi, som er anstrengt.

–  Jeg må være ansvarlig politiker og ønsker ikke å styre denne kommunen inn i Robek, sa ordfører Hilde Brørby Fivelsdal da hun fremmet de rødgrønnes forslag. Hun viste til regjeringens signaler om endringer i inntektssystemet, hvor Jevnaker kan gå tapende ut med omkring 5,5 millioner kroner mindre å rutte med.

Barnehageplasser haster mest

– I saken om helhetlig barnehage- og skolestruktur tegner det seg også et bilde av at det er på barnehagesiden at det er nødvendig å gjøre grep fort, på grunn av befolkningsvekst og lovkrav om rettighetsplasser. Vi har også sagt at avdeling Huskestua skal legges ned, og må finne erstatning for plassene. Det er ikke med lett hjerte å fremme et forslag som dette, men når totalpakken blir så stor, er det Bergerbakken skole som må vente, mener ordføreren. Forslaget er i 11 punkter:  

 1. Kommunestyret tar hovedkonklusjonene i rapporten «fremtidig barnehage og skolestruktur» til orientering.
 2. Nåværende skolestruktur beholdes inntil videre. Planlegging av utvidelsen av Bergerbakken skole vurderes igjen når kommunens økonomi er mer solid eller andre forhold som for eksempel befolkningsvekst gjør at behovet igjen må vurderes.
 3. Kommunestyret mener det er viktig å ha fokus på innhold i skolen fremover. Struktur er ikke avgjørende for å få til det. Jevnakerskolen skal være kjennetegnet av kvalitet, levere gode resultater og gi god læring og omsorg til alle. Ett sted alle trives og føler seg inkludert.
 4. Rekkefølgen er veiledende. Hvis parametrene endres, vil det påvirke rekkefølgen.
 5. Åpner for at eksisterende private barnehager får utvide og at nyetableringer kan vurderes.
 6. Samsmoen barnehage bygges til en 4 avdelings barnehage innen august 2016.
 7. Avdelingene Huskestua og Mikkelshytta fases ut så snart annen kapasitet er tilgjengelig, senest innen august 2016. Mikkelshytta kan eventuelt videreføres.
 8. Nesbakken barnehage beholdes som sentrumsbarnehage.
 9. Det bygges ny 3 avdelings barnehage ved behov etter 2024, på østsiden etter 2024.
 10. Det planlegges for ett inntak i barnehagene i perioden i 2016 Bergerbakken barnehage på bemanningsnormen
 11. Bygninger og utearealer gjøres ferdig.

­­

Frank Morten Nerby (H) ønsket utsettelse, et forslag som falt mot seks stemmer. Saken er utsatt en gang tidligere.

Anne Grethe Fremgaard (H) fremmet slikt endringsforslag til ordførerens forslag: punkt 5 vil gjerne åpne opp for at «nye og eksisterende barnehager får utvide/starte», at punkt 6 og 8 utgår, og til punkt 7 at avdelingene driftes inntil videre.

Rødgrønn side sluttet seg også til at punkt 8 utgår.

Ved votering punkt for punkt er det tverrpolitisk enighet i kommunestyret på alle punkter, med unntak av utbygging av Samsmoen barnehage og utfasing av Huskestua/Mikkelshytta. Disse to punktene ble vedtatt med et flertall på 12, mot fem stemmer fra borgerlig side. 

Tidligere saker:

Barnehage- og skolestruktur opp igjen

Ser på barnehage- og skolestruktur