Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Unge politikere hedres

Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal, Marit Krogvold Eriksen, kulturleder Øyvind Norstrøm og Kristian Balswick.

Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal, Marit Krogvold Eriksen, kulturleder Øyvind Norstrøm og Kristian Balswick.

- Kristian Balswick og Marit Krogvold Eriksen er viktige og unge stemmer i den politiske debatten, både lokalt og regionalt. Deres innsats for rekruttering til politikk, demokrati og samfunnsdebatt fortjener kommunens heder.

Slik lød kommunestyrets enstemmige vedtak da kommunal heder for ungdom skulle tildeles for 2013.  Det var en glad ordfører Hilde Brørby Fivelsdal som kunne tildele hedersprisen, blomster og en sjekk på kr. 5000,- til hver av prisvinnerne, foran et samlet kommunestyre på Jevnaker samfunnshus.

Kristian Balswick (19) 

er elev ved Ringerike videregående skole. Han gikk inn i politikken i 9. klasse som valgt representant i Ungdommens Fylkesting. Han har vært sentral i oppbyggingen av Jevnaker Unge Høyre/Hadeland Unge Høyre, og ble i 2011 også valgt inn i Oppland Unge Høyres arbeidsutvalg, hvor han i dag er 1. nestleder. Kristian har jobbet aktivt for å fremme politisk debatt blant unge i Jevnaker.

Marit Krogvold Eriksen (17)

er elev ved Ringerike videregående skole. Hun startet sin politiske karriere tidlig, som elevrådsleder/representant på Bergerbakken skole og Jevnaker skole. Hun er i dag leder i Hadeland AUF, og aktiv i det regionale politiske ungdomsmiljøet. Marit deltok som eneste representant fra Hadeland på De Unges Storting mars 2013, og holdt 1. mai-tale i Jevnaker sentrum, Nesbakken, samme år.

- Min bekymring er at for mange blir for likegyldige. Men dere vil forandre, dere tar ansvar, sa ordføreren blant annet, og la vekt på at Marit og Kristian er viktige og unge stemmer i den politiske debatten lokalt og regionalt.

Ungt engasjement

Både Marit og Kristian var i sin tid med i Barn og unges kommunestyre (BUK)  i Jevnaker, og begge tror at lokale arenaer som BUK og Ungdomsrådet har mye å si for å fremme interessen og tenke helhetlig på samfunnsutviklingen. - Interessen vokser gradvis etter hvert som yngre folk engasjerer seg, for så etter hvert å bli mer interessert også i de tradisjonelle politiske kanalene og partipolitikk, tror Kristian. - En del på vår alder sier at de ikke er interesserte i politikk, men likevel er det veldig mange i ungdomsgruppa som er veldig engasjerte og samfunnsbevisste, har Marit Krogvold Eriksen inntrykk av. 

Det er første gang at kommunal heder til ungdom går til unge som driver med politikk, i løpet av årene siden 2002.