Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ungdomsråd klare til valg

18 kandidater har lyst til å være med i ungdomsrådet, som skal startes i Jevnaker kommune. Vi presenterer alle sammen her. Finn ut mer om de ulike kandidatene, og om hvorfor de stiller til valg:

Mer informasjon om  hva ungdomsrådet er

 Thea Andersen, portrett

Thea Andersen (15)
Elev ved Jevnaker skole
Hobbyer: Hest, dans
-Jeg vil være med og ytre mine
meninger slik at vi kan bli hørt
i saker som angår ungdom. 

 Ingeborg Torgersen, portrett

Ingeborg Torgersen (17)
Ringerike videregående skole
Hobby: Musikk
Jeg har lyst til å engasjere ungdom
på Jevnaker, få dem til å delta på alt
som skjer, for eksempel UKM. At vi
inkluderer ungdommen er viktig 

 Synne Eriksrud, portrett Synne Eriksrud (15)
Jevnaker skole
Hobbyer: håndball og løping
-Jeg vil være med fordi jeg
vil bidra for ungdommene slik
at meningene våre blir hørt. 
 Kari Ruud, portrett Kari Ruud (15)
Jevnaker skole
Hobby: Dans
- Jeg er utadvendt, og synes
at ungdomsrådet virker
spennende. 
 Elsa Lossius, portrett Elsa Lossius (14)
Jevnaker skole
Hobby: Dans
- Jeg er utadvendt, og har 
sterke meninger. Ungdomsråd
interesserer fordi det er gøy
å ta avgjørelser.
 
 Nour Helene Kassem, portrett Nour Helene Kassem (15)
Jevnaker skole
Hobbyer: Tennis og venner
-Jeg vil gjøre en forskjell og passe
på at ungdommers meninger blir
hørt. Jeg tror det kan bli morsomt
og interessant. 
 Emma T. Enger, potrett Emma T. Enger (14)
Jevnaker skole
Hobbyer: Håndballtrener/dommer
-Jeg tror at det kan være gøy og
interessant å si mine meninger og
å ha mer med samfunnet å gjøre.
 
 Tomas Haugland, portrett Tomas Haugland (14)
Jevnaker skole
Hobby: Fotografering
-Jeg liker å prøve nye ting, og vil
gjerne tale ungdommenes sak i
kommunen. Det kan være gøy og
interessant, og gi nye erfaringer.
 
 Markus N. Olsen, portrett Markus N. Olsen (15)
Jevnaker skole
Hobby: Venner og fotografering
-Jeg har lyst til å si mine meninger
og synes dette høres interessant ut. 
 Rany Abdullah, portrett Rang Abdullah (17)
Ringerike videregående skole
Hobby: Politikk
-Fra før av er jeg interessert i politikk
og leder Hadeland Unge Høyre. 
Ungdomsrådet ville være en fin måte
å påvirke lokalpolitikken.
 
 Simen Stenersen, portrett Simen Stenersen (17)
Ringerike videregående skole
Hobbyer: Litteratur, videospill 
-Politikk er gøy og jeg trenger noe å gjøre
på fritiden. Jeg har jobbet i barnehage
og skole tidligere, og liker sosialt arbeid. 
 Thorleif Bratvold, portrett Thorleif Bratvold (15)
Jevnaker skole
Hobbyer: Musikk og mekking
-Jeg er opptatt av politikk og av at de
unge får si sitt. Vi har et godt ungdoms-
tilbud, men det er viktig at ikke bare
voksne styrer det. Jeg er flink til å prate
for meg og tror jeg vil passe godt.
 
 Sivert Olimb, portrett Sivert Olimb (16)
Jevnaker skole
Hobby:  Fotball
-Jeg er glad i å engasjere meg, både
politisk og utenom. Jeg har meninger,
men er også god til å samarbeide.
Derfor tror jeg at jeg kan bli en god
talsmann for Jevnaker-ungdommen. 
 Susann Aldersjøen, portrett Susann Aldersjøen (15)
Jevnaker skole
Hobbyer: Piano og trening
-Jeg vil være med fordi jeg vil
representere ungdommen i saker de
vil få fram. Jeg er opptatt av at
ungdom også skal bli hørt. 
 Tord Inge Hval, portrett Tord Inge Hval (15)
Jevnaker skole
Hobbyer: Skyting, mekk og jobb
-Jeg vil påvirke politikerne til å
gjøre riktige valg, slik at ungdom
i dag og senere får det bra. 
 Synne Munkerud, portrett Synne Munkerud (16)
Hadeland videregående skole 
Hobbyer: Håndball, politikk, venner
-Jeg liker å engasjere meg i politikk, og
ungdommens engasjement er viktig, siden
vi er fremtiden. Jeg vil jobbe for at
ungdom skal få et best mulig kultur- og
fritidstilbud. 
 Ola Haugli, portrett Ola Haugli (15)
Jevnaker skole
Hobbyer: Musikk og trening
-Jeg er engasjert i hva som skjer på 
Jevnaker, både av idretts- og fritids-
aktiviteter for barn og ungdom, og 
ønsker at tilbudet skal være best mulig.
 
 Sander Bråthen, portrett Sander Bråthen (15)
Jevnaker skole
Hobbyer: Å være med venner
-Jeg er med i styret for ungdomskafeen
og synes det er fint å kunne hjelpe til. Jeg
vil gjerne at ungdommer skal bli hørt.
Om noen har ønsker, vil jeg gjerne være
med for å få det ønsket oppfylt.

 
   
   

Slik foregår selve valget mandag 17. februar:

Fem medlemmer

Det skal velges fem medlemmer og tre varamedlemmer til ungdomsrådet. 
Ungdom født i 1996 til og med 1999 kan stemme på kandidatene til rådet. Den som får flest stemmer totalt, de to som får flest stemmer i aldersgruppen 1996/1997 og de to som får flest stemmer i aldersgruppen 1998/1999, er valgt som medlemmer av ungdomsrådet.

Varamedlemmer blir de som har fått flest stemmer etter de valgte. Dersom noen får samme stemmetall, foretas loddtrekning mellom kandidatene.

Stemmesteder er Jevnaker skole i tidsrommet kl 11:30-13:30 og ungdomskafeen i Storgata 24 kl 17:00-20:00.